/* یکتا نت */
در حال بارگذاری پشت بوم ...

0

در حال بررسی

آماده به کار

ارائه تمامی خدمات مرتبط با داربست ۱.داربست نما ۲.کفراژ سبک و سنگین ۳.زیربتن ۴.اجرای نخاله گیر ۵.چهارپایه ۶.اجرای حریم کارگاه ۷.تابلو سازی قیمت مناسب، شرایط پرداخت منعطف با نیروی با سابقه و رعایت الزامات HSE و ایمن با مدیریت موسوی

نظرات

در حال حاضر محتوایی وجود ندارد